Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana

Capítol 1. LES VOCALS I LA S═LĚLABA (Annex)

En el quadre 1.5 s'inclouen les vocals acompanyades dels símbols de l'Associació Fonètica Internacional i de les grafies amb què generalment es representen; s'hi expliciten les pronúncies de caràcter general pròpies d'alguns parlars.

Podeu sentir les pron˙ncies ilĚlustratives dels quatre grans parlars del catalÓ fent clic en el botˇ corresponent. En el quadre de cada parlar apareixen en color gris els elements que no sˇn propis d'aquell parlar i els exemples la pron˙ncia dels quals no es correspon al so que es pretÚn ilĚlustrar.

En el cas dels parlars baleÓrics, cal tenir en compte que ocupen un territori discontinu i que presenten fen˛mens repartits a l'interior de cada illa i amb agrupaments d'illes no sempre homogenis. Els enregistraments que apareixen aquÝ sˇn ilĚlustratius de la major part del mallorquÝ. El fet que una pron˙ncia determinada no es doni en aquest parlar no vol dir que no existeixi en algun altre.

 

  • Central
  • BaleÓric
  • Nord-occidental
  • ValenciÓ

QUADRE 1.5
Les vocals: símbols fonètics i grafies


Vocal Símbol Grafia Exemples  
Alta anterior i i camí, illa, intel·ligent, pintar, raïm
Mitjana tancada anterior e e bé, déu, febre, Tuixén;
edat, pare (en parlars occidentals)
 
Mitjana oberta anterior ɛ e cert, Elx, èxit, mel, peu, Reus
Baixa central a a aglà, casa, mà, Perpinyà, sac;
casa, carrer, tanoca (en parlars occidentals)
 
Mitjana central ə a casa, carrer, tanoca (en parlars orientals)
e edat, pare (en parlars orientals);
ceba
, pèl (en parlars baleàrics)
 
Mitjana oberta posterior ɔ o Castellbò, lloca, repòs, ressò, soca
Mitjana tancada posterior o o camió, cançó, poma, senyor, Sóller;
posar, porˇs (en parlars occidentals i en la major part del mallorquí)
 
Alta posterior u u actual, durar, peüc, ungla, xampú
o posar, porós (en parlars orientals, excepte en la major part del mallorquí)

QUADRE 1.5
Les vocals: símbols fonètics i grafies


Vocal Símbol Grafia Exemples  
Alta anterior i i camí, illa, intel·ligent, pintar, raïm
Mitjana tancada anterior e e bé, déu, febre, Tuixén;
edat, pare (en parlars occidentals)
 
Mitjana oberta anterior ɛ e cert, Elx, èxit, mel, peu, Reus
Baixa central a a aglà, casa, mà, Perpinyà, sac;
casa, carrer, tanoca (en parlars occidentals)
 
Mitjana central ə a casa, carrer, tanoca (en parlars orientals)
e edat, pare (en parlars orientals);
ceba
, pèl (en parlars baleàrics)
Mitjana oberta posterior ɔ o Castellbò, lloca, repòs, ressò, soca
Mitjana tancada posterior o o camió, cançó, poma, senyor, Sóller;
posar, porˇs (en parlars occidentals i en la major part del mallorquí)
Alta posterior u u actual, durar, peüc, ungla, xampú
o posar, porós (en parlars orientals, excepte en la major part del mallorquí)

QUADRE 1.5
Les vocals: símbols fonètics i grafies


Vocal Símbol Grafia Exemples  
Alta anterior i i camí, illa, intel·ligent, pintar, raïm
Mitjana tancada anterior e e bé, déu, febre, Tuixén;
edat, pare (en parlars occidentals)
Mitjana oberta anterior ɛ e cert, Elx, èxit, mel, peu, Reus
Baixa central a a aglà, casa, mà, Perpinyà, sac;
casa, carrer, tanoca (en parlars occidentals)
Mitjana central ə a casa, carrer, tanoca (en parlars orientals)  
e edat, pare (en parlars orientals);
ceba
, pèl (en parlars baleàrics)
 
 
Mitjana oberta posterior ɔ o Castellbò, lloca, repòs, ressò, soca
Mitjana tancada posterior o o camió, cançó, poma, senyor, Sóller;
posar, porˇs (en parlars occidentals i en la major part del mallorquí)
Alta posterior u u actual, durar, peüc, ungla, xampú
o posar, porós (en parlars orientals, excepte en la major part del mallorquí)  

QUADRE 1.5
Les vocals: símbols fonètics i grafies


Vocal Símbol Grafia Exemples  
Alta anterior i i camí, illa, intel·ligent, pintar, raïm
Mitjana tancada anterior e e bé, déu, febre, Tuixén;
edat, pare (en parlars occidentals)
Mitjana oberta anterior ɛ e cert, Elx, èxit, mel, peu, Reus
Baixa central a a aglà, casa, mà, Perpinyà, sac;
casa, carrer, tanoca (en parlars occidentals)
Mitjana central ə a casa, carrer, tanoca (en parlars orientals)  
e edat, pare (en parlars orientals);
ceba
, pèl (en parlars baleàrics)
 
 
Mitjana oberta posterior ɔ o Castellbò, lloca, repòs, ressò, soca
Mitjana tancada posterior o o camió, cançó, poma, senyor, Sóller;
posar, porˇs (en parlars occidentals i en la major part del mallorquí)
Alta posterior u u actual, durar, peüc, ungla, xampú
o posar, porós (en parlars orientals, excepte en la major part del mallorquí)  

QUADRE 1.5
Les vocals: símbols fonètics i grafies


Vocal Símbol Grafia Exemples  
Alta anterior i i camí, illa, intel·ligent, pintar, raïm  
Mitjana tancada anterior e e bé, déu, febre, Tuixén;
edat, pare (en parlars occidentals)
 
 
Mitjana oberta anterior ɛ e cert, Elx, èxit, mel, peu, Reus  
Baixa central a a aglà, casa, mà, Perpinyà, sac;
casa, carrer, tanoca (en parlars occidentals)
 
 
Mitjana central ə a casa, carrer, tanoca (en parlars orientals)
 
e edat, pare (en parlars orientals);
ceba
, pèl (en parlars baleàrics)
 
 
Mitjana oberta posterior ɔ o Castellbò, lloca, repòs, ressò, soca  
Mitjana tancada posterior o o camió, cançó, poma, senyor, Sóller;
posar, porˇs (en parlars occidentals i en la major part del mallorquí)
 
 
Alta posterior u u actual, durar, peüc, ungla, xampú  
o posar, porós (en parlars orientals, excepte en la major part del mallorquí)