Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana

Capítol 2. LES CONSONANTS (Annex)

En el quadre 2.6 s'inclouen les principals consonants del català acompanyades dels símbols de l'Associació Fonètica Internacional i de les grafies amb què habitualment es representen.

Podeu sentir les pron˙ncies ilĚlustratives dels quatre grans parlars del catalÓ fent clic en el botˇ corresponent. En el quadre de cada parlar apareixen en color gris els elements que no sˇn propis d'aquell parlar i els exemples la pron˙ncia dels quals no es correspon al so que es pretÚn ilĚlustrar.

En el cas dels parlars baleÓrics, cal tenir en compte que ocupen un territori discontinu i que presenten fen˛mens repartits a l'interior de cada illa i amb agrupaments d'illes no sempre homogenis. Els enregistraments que apareixen aquÝ sˇn ilĚlustratius de la major part del mallorquÝ. El fet que una pron˙ncia determinada no es doni en aquest parlar no vol dir que no existeixi en algun altre.

 

  • Central
  • BaleÓric
  • Nord-occidental
  • ValenciÓ
  • Ficha 5

QUADRE 2.6
Principals consonants: símbols fonètics i grafies


Consonant Símbol Grafia Exemples  
Oclusiva bilabial sorda p p pare, ceptre, sopa, xop, Alp
b dubte, cub, verb
Oclusiva bilabial sonora b b bou, ambició, combat, Blai
v vela, envà (en parlars betacistes)
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars betacistes)
Oclusiva dental sorda t t terra, atac, ventre, fet
d adquirir, fred
Oclusiva dental sonora d d dau, sandàlia, vendre
Oclusiva velar sorda k c cor, boca, nucli, doctor, Vic
qu quedar, quinze, Raquel, tranquil
q quota, eqüestre, Pasqual, Iraq
k karate, Pakistan, folklore
g Sigfrid, pròdig, llarg
Oclusiva velar sonora ɡ g gota, angoixa, maragda, Glòria
gu guerra, guia
Fricativa labiodental sorda f f festa, rifa, cofre, diftong, baf, triomf
v salv, Dostoievski, leitmotiv
Fricativa labiodental sonora v v vela, Valls, avui, envà
(en parlars no betacistes)

 
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars no betacistes)
 
f afganès, Dafne
Fricativa alveolar sorda s s seda, consol, bas, inspirar, pas, curs
ss tassa, mussol, Rosselló
c cera, cinema, oc, ranci, Narcís
ç adreça, vençut, jaç, reforç
sc escena, piscina, conscient
Fricativa alveolar sonora z s ase, Osona, trànsit, bisbe
z zinc, onze, Alzira
Fricativa palatal sorda ʃ x Xàtiva, pixar, rauxa, guix, Flix
xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars orientals)
ix caixa, Tuixén, matrioixca, peix
(en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j])
Fricativa palatal sonora ʒ j juny, franja (en la major part dels parlars orientals);
dijous, majestat (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
g gel, verge (en la major part dels parlars orientals);
intel·ligent, fugir (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
ix, x caixmir (en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j]); Mix
Africada alveolar sorda s ts potser, tsunami, Betsabé
ds adscripció, freds
Africada alveolar sonora z tz atzar, botzina, setze
realitzar, urbanització, fertilitzant
(en parlars occidentals i en baleÓric, en alternanša amb la pron˙ncia /z/)

Africada palatal sorda t͡ʃ tx txeca, cotxe, despatx
ig boig, Puigcerdà
g desig, migpartir
x xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars occidentals i en tarragoní)
 
Africada palatal sonora d͡ʒ tj platja, pitjor
tg fetge, rellotge, heretgia
j, g juny, franja, gel, verge (en nord-occidental i en tarragoní);
juny, franja, gel, verge; dijous, majestat, intel·ligent, fugir (en valencià)  
Nasal bilabial (sonora) m m mare, home, ombra, plom
Nasal alveolar (sonora) n n nom, dona, ensurt, regne, gran
Nasal palatal (sonora) ɲ ny nyora, tonyina, guany
Nasal velar (sonora) ŋ n blanca, congre, ungla, fang, cinc
Lateral alveolar (sonora) l l luxe, ala, ampli, filtre, fals, cel
Lateral palatal (sonora) ʎ ll llibre, cullera, Bellvitge, ull
Vibrant alveolar (sonora) r r rambla, conreu, Israel
rr barri, terra, Andorra
Bategant alveolar (sonora) ɾ r mare, cremat, moure
Semivocal palatal (sonora) j i iogurt, noia, heroi
y York, gruyère, cowboy
Semivocal velar (sonora) w u uadi, guarda, cauen, plau
w web, kiwi, Newton

QUADRE 2.6
Principals consonants: símbols fonètics i grafies


Consonant Símbol Grafia Exemples  
Oclusiva bilabial sorda p p pare, ceptre, sopa, xop, Alp
b dubte, cub, verb
Oclusiva bilabial sonora b b bou, ambició, combat, Blai
v vela, envà (en parlars betacistes)  
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars betacistes)
 
Oclusiva dental sorda t t terra, atac, ventre, fet
d adquirir, fred
Oclusiva dental sonora d d dau, sandàlia, vendre
Oclusiva velar sorda k c cor, boca, nucli, doctor, Vic
qu quedar, quinze, Raquel, tranquil
q quota, eqüestre, Pasqual, Iraq
k karate, Pakistan, folklore
g Sigfrid, pròdig, llarg
Oclusiva velar sonora ɡ g gota, angoixa, maragda, Glòria
gu guerra, guia
Fricativa labiodental sorda f f festa, rifa, cofre, diftong, baf, triomf
v salv, Dostoievski, leitmotiv
Fricativa labiodental sonora v v vela, Valls, avui, envà
(en parlars no betacistes)
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars no betacistes)
f afganès, Dafne  
Fricativa alveolar sorda s s seda, consol, bas, inspirar, pas, curs
ss tassa, mussol, Rosselló
c cera, cinema, oc, ranci, Narcís
ç adreça, vençut, jaç, reforç
sc escena, piscina, conscient
Fricativa alveolar sonora z s ase, Osona, trànsit, bisbe
z zinc, onze, Alzira
Fricativa palatal sorda ʃ x Xàtiva, pixar, rauxa, guix, Flix
xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars orientals)
ix caixa, Tuixén, matrioixca, peix
(en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j])
Fricativa palatal sonora ʒ j juny, franja (en la major part dels parlars orientals);
dijous, majestat (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
g gel, verge (en la major part dels parlars orientals);

intel·ligent, fugir (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
ix, x caixmir (en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j]); Mix  
Africada alveolar sorda s ts potser, tsunami, Betsabé
ds adscripció, freds
Africada alveolar sonora z tz atzar, botzina, setze
realitzar, urbanització, fertilitzant
(en parlars occidentals i en baleÓric, en alternanša amb la pron˙ncia /z/)
Africada palatal sorda t͡ʃ tx txeca, cotxe, despatx
ig boig, Puigcerdà
g desig, migpartir
x xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars occidentals i en tarragoní)
Africada palatal sonora d͡ʒ tj platja, pitjor
tg fetge, rellotge, heretgia
j, g juny, franja, gel, verge (en nord-occidental i en tarragoní);
juny, franja, gel, verge; dijous, majestat, intel·ligent, fugir (en valencià)  
Nasal bilabial (sonora) m m mare, home, ombra, plom
Nasal alveolar (sonora) n n nom, dona, ensurt, regne, gran
Nasal palatal (sonora) ɲ ny nyora, tonyina, guany
Nasal velar (sonora) ŋ n blanca, congre, ungla, fang, cinc
Lateral alveolar (sonora) l l luxe, ala, ampli, filtre, fals, cel
Lateral palatal (sonora) ʎ ll llibre, cullera, Bellvitge, ull
Vibrant alveolar (sonora) r r rambla, conreu, Israel
rr barri, terra, Andorra
Bategant alveolar (sonora) ɾ r mare, cremat, moure
Semivocal palatal (sonora) j i iogurt, noia, heroi
y York, gruyère, cowboy
Semivocal velar (sonora) w u uadi, guarda, cauen, plau
w web, kiwi, Newton

QUADRE 2.6
Principals consonants: símbols fonètics i grafies


Consonant Símbol Grafia Exemples  
Oclusiva bilabial sorda p p pare, ceptre, sopa, xop, Alp
b dubte, cub, verb
Oclusiva bilabial sonora b b bou, ambició, combat, Blai
v vela, envà (en parlars betacistes)
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars betacistes)
Oclusiva dental sorda t t terra, atac, ventre, fet
d adquirir, fred
Oclusiva dental sonora d d dau, sandàlia, vendre
Oclusiva velar sorda k c cor, boca, nucli, doctor, Vic
qu quedar, quinze, Raquel, tranquil
q quota, eqüestre, Pasqual, Iraq
k karate, Pakistan, folklore
g Sigfrid, pròdig, llarg
Oclusiva velar sonora ɡ g gota, angoixa, maragda, Glòria
gu guerra, guia
Fricativa labiodental sorda f f festa, rifa, cofre, diftong, baf, triomf
v salv, Dostoievski, leitmotiv
Fricativa labiodental sonora v v vela, Valls, avui, envà
(en parlars no betacistes)
 
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars no betacistes)
 
f afganès, Dafne
Fricativa alveolar sorda s s seda, consol, bas, inspirar, pas, curs
ss tassa, mussol, Rosselló
c cera, cinema, oc, ranci, Narcís
ç adreça, vençut, jaç, reforç
sc escena, piscina, conscient
Fricativa alveolar sonora z s ase, Osona, trànsit, bisbe
z zinc, onze, Alzira
Fricativa palatal sorda ʃ x Xàtiva, pixar, rauxa, guix, Flix
xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars orientals)
 
ix caixa, Tuixén, matrioixca, peix
(en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j])
Fricativa palatal sonora ʒ j juny, franja (en la major part dels parlars orientals);
dijous, majestat (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
g gel, verge (en la major part dels parlars orientals);
intel·ligent, fugir (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
ix, x caixmir (en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j]); Mix
Africada alveolar sorda s ts potser, tsunami, Betsabé
ds adscripció, freds
Africada alveolar sonora z tz atzar, botzina, setze
realitzar, urbanització, fertilitzant
(en parlars occidentals i en baleÓric, en alternanša amb la pron˙ncia /z/)
Africada palatal sorda t͡ʃ tx txeca, cotxe, despatx
ig boig, Puigcerdà
g desig, migpartir
x xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars occidentals i en tarragoní)
Africada palatal sonora d͡ʒ tj platja, pitjor
tg fetge, rellotge, heretgia
j, g juny, franja, gel, verge (en nord-occidental i en tarragoní);
juny, franja, gel, verge; dijous, majestat, intel·ligent, fugir (en valencià)  
Nasal bilabial (sonora) m m mare, home, ombra, plom
Nasal alveolar (sonora) n n nom, dona, ensurt, regne, gran
Nasal palatal (sonora) ɲ ny nyora, tonyina, guany
Nasal velar (sonora) ŋ n blanca, congre, ungla, fang, cinc
Lateral alveolar (sonora) l l luxe, ala, ampli, filtre, fals, cel
Lateral palatal (sonora) ʎ ll llibre, cullera, Bellvitge, ull
Vibrant alveolar (sonora) r r rambla, conreu, Israel
rr barri, terra, Andorra
Bategant alveolar (sonora) ɾ r mare, cremat, moure
Semivocal palatal (sonora) j i iogurt, noia, heroi
y York, gruyère, cowboy
Semivocal velar (sonora) w u uadi, guarda, cauen, plau
w web, kiwi, Newton

QUADRE 2.6
Principals consonants: símbols fonètics i grafies


Consonant Símbol Grafia Exemples  
Oclusiva bilabial sorda p p pare, ceptre, sopa, xop, Alp
b dubte, cub, verb
Oclusiva bilabial sonora b b bou, ambició, combat, Blai
v vela, envà (en parlars betacistes)  
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars betacistes)
 
Oclusiva dental sorda t t terra, atac, ventre, fet
d adquirir, fred
Oclusiva dental sonora d d dau, sandàlia, vendre
Oclusiva velar sorda k c cor, boca, nucli, doctor, Vic
qu quedar, quinze, Raquel, tranquil
q quota, eqüestre, Pasqual, Iraq
k karate, Pakistan, folklore
g Sigfrid, pròdig, llarg
Oclusiva velar sonora ɡ g gota, angoixa, maragda, Glòria
gu guerra, guia
Fricativa labiodental sorda f f festa, rifa, cofre, diftong, baf, triomf
v salv, Dostoievski, leitmotiv
Fricativa labiodental sonora v v vela, Valls, avui, envà
(en parlars no betacistes)
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars no betacistes)
f afganès, Dafne
Fricativa alveolar sorda s s seda, consol, bas, inspirar, pas, curs
ss tassa, mussol, Rosselló
c cera, cinema, oc, ranci, Narcís
ç adreça, vençut, jaç, reforç
sc escena, piscina, conscient
Fricativa alveolar sonora z s ase, Osona, trànsit, bisbe
z zinc, onze, Alzira
Fricativa palatal sorda ʃ x Xàtiva, pixar, rauxa, guix, Flix
xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars orientals)
 
ix caixa, Tuixén, matrioixca, peix
(en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j])
Fricativa palatal sonora ʒ j juny, franja (en la major part dels parlars orientals);
dijous, majestat (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)  
g gel, verge (en la major part dels parlars orientals);
intel·ligent, fugir (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)  
ix, x caixmir (en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j]); Mix
Africada alveolar sorda s ts potser, tsunami, Betsabé
ds adscripció, freds
Africada alveolar sonora z tz atzar, botzina, setze
realitzar, urbanització, fertilitzant
(en parlars occidentals i en baleÓric, en alternanša amb la pron˙ncia /z/)
Africada palatal sorda t͡ʃ tx txeca, cotxe, despatx
ig boig, Puigcerdà
g desig, migpartir
x xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars occidentals i en tarragoní)
Africada palatal sonora d͡ʒ tj platja, pitjor
tg fetge, rellotge, heretgia
j, g juny, franja, gel, verge (en nord-occidental i en tarragoní);
juny, franja, gel, verge; dijous, majestat, intel·ligent, fugir (en valencià)
Nasal bilabial (sonora) m m mare, home, ombra, plom
Nasal alveolar (sonora) n n nom, dona, ensurt, regne, gran
Nasal palatal (sonora) ɲ ny nyora, tonyina, guany
Nasal velar (sonora) ŋ n blanca, congre, ungla, fang, cinc
Lateral alveolar (sonora) l l luxe, ala, ampli, filtre, fals, cel
Lateral palatal (sonora) ʎ ll llibre, cullera, Bellvitge, ull
Vibrant alveolar (sonora) r r rambla, conreu, Israel
rr barri, terra, Andorra
Bategant alveolar (sonora) ɾ r mare, cremat, moure
Semivocal palatal (sonora) j i iogurt, noia, heroi
y York, gruyère, cowboy
Semivocal velar (sonora) w u uadi, guarda, cauen, plau
w web, kiwi, Newton

QUADRE 2.6
Principals consonants: símbols fonètics i grafies


Consonant Símbol Grafia Exemples  
Oclusiva bilabial sorda p p pare, ceptre, sopa, xop, Alp  
b dubte, cub, verb  
Oclusiva bilabial sonora b b bou, ambició, combat, Blai  
v vela, envà (en parlars betacistes)  
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars betacistes)
 
Oclusiva dental sorda t t terra, atac, ventre, fet  
d adquirir, fred  
Oclusiva dental sonora d d dau, sandàlia, vendre  
Oclusiva velar sorda k c cor, boca, nucli, doctor, Vic
 
qu quedar, quinze, Raquel, tranquil  
q quota, eqüestre, Pasqual, Iraq  
k karate, Pakistan, folklore  
g Sigfrid, pròdig, llarg  
Oclusiva velar sonora ɡ g gota, angoixa, maragda, Glòria  
gu guerra, guia  
Fricativa labiodental sorda f f festa, rifa, cofre, diftong, baf, triomf  
v salv, Dostoievski, leitmotiv  
Fricativa labiodental sonora v v vela, Valls, avui, envà
(en parlars no betacistes)
 
w wolframi, Wagner, edelweiss
(en parlars no betacistes)
 
f afganès, Dafne  
Fricativa alveolar sorda s s seda, consol, bas, inspirar, pas, curs  
ss tassa, mussol, Rosselló  
c cera, cinema, oc, ranci, Narcís  
ç adreça, vençut, jaç, reforç  
sc escena, piscina, conscient  
Fricativa alveolar sonora z s ase, Osona, trànsit, bisbe  
z zinc, onze, Alzira  
Fricativa palatal sorda ʃ x Xàtiva, pixar, rauxa, guix, Flix  
xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars orientals)
 
ix caixa, Tuixén, matrioixca, peix
(en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j])
 
Fricativa palatal sonora ʒ j juny, franja (en la major part dels parlars orientals);
 
dijous, majestat (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
g gel, verge (en la major part dels parlars orientals);
 
intel·ligent, fugir (en la major part dels parlars orientals i en nord-occidental)
ix, x caixmir (en parlars occidentals i en tarragoní es pronuncia la i [j]); Mix  
Africada alveolar sorda s ts potser, tsunami, Betsabé  
ds adscripció, freds  
Africada alveolar sonora z tz atzar, botzina, setze  
realitzar, urbanització, fertilitzant
(en parlars occidentals i en baleÓric, en alternanša amb la pron˙ncia /z/)

Africada palatal sorda t͡ʃ tx txeca, cotxe, despatx  
ig boig, Puigcerdà  
g desig, migpartir  
x xoc, arxiu, ganxo, romanx
(en parlars occidentals i en tarragoní)
 
Africada palatal sonora d͡ʒ tj platja, pitjor  
tg fetge, rellotge, heretgia  
j, g juny, franja, gel, verge (en nord-occidental i en tarragoní);
juny, franja, gel, verge; dijous, majestat, intel·ligent, fugir (en valencià)  
Nasal bilabial (sonora) m m mare, home, ombra, plom  
Nasal alveolar (sonora) n n nom, dona, ensurt, regne, gran  
Nasal palatal (sonora) ɲ ny nyora, tonyina, guany  
Nasal velar (sonora) ŋ n blanca, congre, ungla, fang, cinc  
Lateral alveolar (sonora) l l luxe, ala, ampli, filtre, fals, cel  
Lateral palatal (sonora) ʎ ll llibre, cullera, Bellvitge, ull  
Vibrant alveolar (sonora) r r rambla, conreu, Israel  
rr barri, terra, Andorra  
Bategant alveolar (sonora) ɾ r mare, cremat, moure  
Semivocal palatal (sonora) j i iogurt, noia, heroi  
y York, gruyère, cowboy  
Semivocal velar (sonora) w u uadi, guarda, cauen, plau  
w web, kiwi, Newton