Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana

Capítol 34. LA MODALITAT ORACIONAL

Podeu sentir les pron˙ncies corresponents a cada contorn entonatiu fent clic a la icona .

 

34.2. La modalitat declarativa


Figura 34.1
Contorn entonatiu d’una declarativa

El nou regidor d’urbanisme haurà de dimitir  

 

Per a més informació sobre la modalitat declarativa, vegeu GEIEC § 31.2 (La modalitat declarativa).

 

 


34.3. La modalitat interrogativa. Les interrogatives totals

Figura 34.2
Contorn entonatiu bàsic d’una interrogativa total neutra (patró ascendent)

Neva?  


Figura 34.3
Contorn entonatiu bàsic d’una interrogativa total neutra (patró descendent)

Que neva?  


Per a més informació sobre les oracions interrogatives totals, vegeu GEIEC § 31.3.1 (Interrogatives totals).

 


34.4. Les interrogatives parcials. Els interrogatius

Figura 34.4
Contorn entonatiu d’una interrogativa parcial

Qui fa les neules? 

 
Per a més informació sobre les oracions interrogatives parcials, vegeu GEIEC § 31.3.2 (Interrogatives parcials).34.5. La modalitat exclamativa

Figura 34.5
Contorn entonatiu d’una exclamativa total

Neva!  


Figura 34.6
Contorn entonatiu d’una exclamativa parcial

Quanta gent que hi ha!  


Per a més informació sobre la modalitat exclamativa, vegeu GEIEC § 31.4 (La modalitat exclamativa).34.6. Les oracions imperatives i les optatives

Figura 34.7
Contorn entonatiu d’una imperativa amb un únic accent tonal


Vine!  


Figura 34.8
Contorn entonatiu d’una imperativa amb més d’un accent tonal


Veniu aquí!  


Per a més informació sobre les oracions imperatives, vegeu GEIEC § 31.5 (Les oracions imperatives).